मुखेल सूची उगडात
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Sweden
स्विडन चो बावटो
स्विडन चें प्रतीक
स्विडन

स्विडन, एरोपांतलो देस आसा। ताची राजधानी स्टॉकहोम नगर आसा।[1][2]

संदर्भबदल

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=स्विडन&oldid=175271" चे कडल्यान परतून मेळयलें