हींग कूळ :umbelliferae       

लॅटिन नांव : Ferula narthex Boiss

हींगाचो म्हत्वEdit

आमी हींग म्हण जाचो घरगुती उपेग करतात तो हेर कांयच नासून हिंगाच्या झाडाचो निर्यास वा दीख आसता. धवो आनी काळो अशे हिंगाचे दोन प्रकार आसता. हांतुंतलो धवो हींग वखदी आसून ताचो उपेग आयुर्वेदात साबार दुयेंसाखातीर करपाक मेळटा.

घरगुती हींगाचो उपेगEdit

पोट फुगी (GAS) तशेच पोटात दुखल्यार हिंगाचो लेप गरम करून पोटार शेकचो वा लावंचो. भूक कमी लागत, अपचनाचो त्रास जावप. परसाकडेन त्रास जावप, पोटांत गुळो येवप अश्यावेळार हिंगाचो थोडो चुर्ण गरम उदका वांगडा घेवचो. पोटांत मुरड मारून पातळ परसाकडेन जाल्यार वा जेवतकच पोटांत दुखयल्यार हींग, जिरयाची पूड, तूप, गांवठी मीठ म्होंवात घालून घेवचें. सोलकडयेत हींग (चिमूटभर) घालून घेतल्यार अपचन जायना.

खोकली ये‌‌ता आसत जाल्यार, कोल्या खोकलेक लांगून हडूड्याक सूज आयल्यार तशेंच एकाधाक  धांप लागता आसत जाल्यार हो चूर्ण पोटांत घेतकीच गूण मेळटा. बरोच वेळ उचकी थांबना जाल्यार हिंगाचो लेप बोंबले भोंवतणी लावचो. मल्लूक मारून येयल्यार वा शुध्द गेल्यार हिंगाचो चूर्ण म्होंवा वांगडा चाटपाक दिवचो.‌

म्हयन्याचे पायळे वेळार बांयलांक पोटांत दुखल्यार तशेंच बाळंत जाल्या उपरांत गर्भशय साफ जावचो म्हण हिंगाचो चूणे उदका वांगडा पोटांत घेवचो.  मुतूंक  त्रास वा कमी जाल्यार हो चूणे पोटांत घेवचो. धावो जाल्यार कोडुलिंबीचीं पानां आनी हींग वाटून तो लेप घाव्यार लावचो. घावो बेगीन पेखपाक मजत जाता.

हींगाचो उपदेशEdit

फिग्दाच्या आनी पित्ताच्या दुयेंसाक हाचो उपेग करचो न्हय.  हिंगाचो उपेग खावपा खातीर जास्त केल्यार पोटात जळजळ वा उलटी जावपांची शक्यताय आसता. अश्या वेळार दाळींब, बडिशेप  वा  आपोल  खावंचो. जायते फावटी वयर सांगिल्ल्या वेगवेगळ्या दुयेंसाखातीर हिंगाचो वापर करपाक मेळटा. घरगुती वखद करतल्यांच्या घरांत हींग आसप सामकें गरजेचें.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=हींग&oldid=202668" चे कडल्यान परतून मेळयलें