हॉस्या आचें पुस्तक

देवनागरी
       

हॉस्या आचें पुस्तक

बदल

Book of Hosea

यराबाम दुसरो हाच्या हाता खाल हॉस्या प्रवादयाचें मुनियारपण सुरू जालें. हाचे उपरांत येतल्या राजांचे राजवटकेंतूय, हॉसयाचें मुनियारपण चालू उरलें. पूण हॉस्या, सामारयाचें निसंटन (७२१) पळेवंक उरूंक ना सो दिसता. हो एक खंतिचो काळ जालो, आससिरियेन तांचेर जैत मेळयलें (७३४-७३२), भितरलो बोंड, पंदरा वर्सां मदें चार राजांचो खून आनी धर्मिक तशेंच नैतीक ब्रश्टाचार चडत रावलो.

हॉसयाच्या जिविताची थोडी म्हायती मेळता (अव. १-३) हॉस्या एके अस्तरे लागीं लग्न जालोलो. तो तिचो खूब मोग करी पूण ती ताका अविस्वाशी जाता; हॉस्याक तिचो मोग आसता आनी तिच्या मोगाची परिक्षा घेतल्या उपरांत तिका तो परत आपली पतीन म्हण घेता. हॉस्याचो हो दुखेस्त अणभव एके भाशेन सर्वेस्पर आपले परजे लागीं वागता ताची खुणा. इसरायेल देवाची पतीन अविस्वाशी जाली आनी आपल्या देयविक पतिचो क्रोध आपणांचेर घेतलो. देवाचो मोग तगता तसलो; तो तिका शिक्षा दितलो खरो पूण अशें करुन तो तिका परत आपणा-शीं हाडून तांच्या पयल्या मोगाचो संतस तिका नव्यना दितलो.

पयलेच पावट, देवाचो संबंद लग्ना वरवीं दाखयला. ताचे परगटणेचो विशय म्हळ्यार देयविक मोग. लोक हें सारखें समजूंक ना. अरण्यांतलो भांगाराचो काळ एकपावट सोंपलो म्हणटच, इसरायेल देवाक अविस्वाशी जाली. रायाळ घराण्यांक, हॉस्या खरायेन गुण्यांवकारी करता. देवाचे खुशे आड राजा केले आनी देवाचे वेंचून काडलले परजेक किरकळायली. यादनीक लोकाक निसंटनाची वात दाखयतात. आमस प्रवादीया परीं, हॉस्या अनितीचेर आनी हिंवशेचेर आड उलयता पूण धर्मा आड जातल्या वायटाचेर तो नेटान उलयता. बेतेलांत जाता ती सर्वेस्पोराची भजण जावन आसा मूर्तीपूजा; सर्वेस्पराक थिर मोग जाय, 'कित्याक म्हाका यदन नाका, विस्वाशी मोग जाय हम नाकात, देवाची वळोख जाय' (६/६). म्हणटच, शिक्षा येतलीच तरीपुण सोडवण खातीर सर्वेस्पर खास्त लायता. हे दशेर आसताना तिका तिच्या विस्वाशिपोणाच्या दिसांचो उगडास येतलो, सर्वेस्पर आपले परजेक परत घेतलो; खुशालकाय आनी शांती वसतली.

पळेइयात

बदल

Book_of_Hosea

Books_of_the_Bible

Bible

संदर्भ

बदल


[1]

  1. http://www.usccb.org/bible/books-of-the-bible/index.cfm