Mullet - Xhevtali vo XhevtoEdit

 
Xhevtali vo Xhevto

PolleiatEdit

Mullet_(fish)

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=Xhevtali_/_Xhevto&oldid=200208" चे कडल्यान परतून मेळयलें