मुखेल सूची उगडात
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Uzbekistan
उझबेकिस्तान चो बावटो
उझबेकिस्तान चें प्रतीक
उझबेकिस्तान

उझबेकिस्तान, आशीयांतलो देस आसा। ताची राजधानी ताश्केंत नगर आसा।[1][2]

संदर्भबदल

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=उझबेकिस्तान&oldid=174404" चे कडल्यान परतून मेळयलें