ह्या विषयावयर देवनागारींत बरयिल्लें पान वाच : उझबेकिस्तान

…. Page needs to be Edited.


Uzbekistan चो बावटो
Uzbekistan चें प्रतीक
Uzbekistan

Uzbekistan, आशीयांतलो देस आसा। ताची राजधानी ताश्केंत नगर आसा।[1][2]

संदर्भबदल

  1. http://www.bbc.com/news/world-asia-16218112
  2. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/uz.html

Polleaitबदल

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=Uzbekistan&oldid=170086" चे कडल्यान परतून मेळयलें