मुखेल सूची उगडात
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Ut'tor Ireland
उत्तर आयर्लंड चो बावटो (1924-1972)
उत्तर आयर्लंड चें प्रतीक (1953-1972)
उत्तर आयर्लंड

उत्तर आयर्लंड, एरोपांतलो देस आसा। ताची राजधानी बेलफास्ट नगर आसा। ते युनायटेड किंगडम भाग आहे।[1][2]

संदर्भबदल

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=उत्तर_आयर्लंड&oldid=175231" चे कडल्यान परतून मेळयलें