उत्तर आयर्लंड

देवनागरी
     

उत्तर आयर्लंड, एरोपांतलो देस आसा। ताची राजधानी बेलफास्ट नगर आसा। ते युनायटेड किंगडम भाग आहे।[1][2]

उत्तर आयर्लंड चो बावटो (1924-1972)
उत्तर आयर्लंड चें प्रतीक (1953-1972)
उत्तर आयर्लंड

संदर्भ

बदल

पळेयात

बदल
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=उत्तर_आयर्लंड&oldid=200791" चे कडल्यान परतून मेळयलें