फ़ोंडा

(फोंडा सून पुनर्निर्देशित)

फोंडा (फोंडे), हें भारतांतल्या गोंय राज्याचें एक शार आनी फोंड्या तालुक्याचें शासकीय मुख्यालय. हें शार पणजेच्यान २८ कि.मि. दक्षिण-पूर्वात आसा आनी मडगांवच्यान १७ कि.मि उत्तर-पूर्वांत आसा.

हांगा मोस्त कारखाने आसात आनी हें शार गोंयचें उद्देगीक केंद्र (इन्ड्स्ट्रियल सेंटर). फोंड्या शारांत फार्मागुडी हांगा गोवा इंन्जिनेरिंग काॅलेज आसा.


विशय सुची

इतिहासबदल

पुर्तूगाली शासनाचे पयली हांगा १६वे शेंकड्यांत सौंदे राजाचें राज्य आशिल्लें. देखून ह्या गोंयच्या हिंदू लोकां खातीर पुर्तागाली शासन देखून एक सुरक्षीत स्थळ जालें. हांगा हिंदू देवस्थानां निर्माण जालीं. गोंयचे दुसरे जागेन्तुले भ्हेतले देवस्थानची स्थापना हांगा जाली.फोंडा १७९१त पुर्तागाली शासनात आयले. अतन्चे फोंडा पहिलेन्चे क्वेला गांवांन उदभवलो.

धार्मीक स्थळांबदल

म्हाळसा नारायणी देवस्थान, मार्डोळ

शांतादुर्गा देवस्थान, कवळें

मंगेश देवस्थान, मंगेशीं

 
मंगेशी देवस्थान

रामनाथी देवस्थान

महालक्ष्मी देवस्थान

नागेशी देवस्थान

नवदुर्गा देवस्थान

साफ़ा मस्जिद

कारखानेबदल

फ़ोंडें गोंयचें ’इंड्स्ट्रियल सेंटर’. हांगा कुन्डे,बेथोर्दा आनी तिस्क मुख्य ’इन्ड्स्ट्रियल इस्टेट्स’

दुसरें आकर्शेणबदल

फ़ोंडें ज़िल्यांत गोंयचें मु्ख्य वन्य आराक्षणाल्य - बोंड्ला आनी माहावीर वयड लैफ़ सेन्चुरी अस्सन्चि. हांगा दूध्सागर जोल्पात आसा.

भायर्ची कडीबदल

संदर्भबदल

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=फ़ोंडा&oldid=160980" चे कडल्यान परतून मेळयलें