बंकिमचंद्र चटर्जी

Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Bankim Chandra Chattopadhyay

बंकिमचंद्र चटर्जी(१८३८-१८९४) बंगालच्या साहित्य संवसारांत वयर सरले ते सामके मळबांत सूर्य उदेवंचो ते भाशेन।तांच्या साहित्यांचे लिखतेविशीं वा गुणवत्तेविशी आमी कितेंय म्हूण।एक गजाल खरी आधुनिक भारताचो पयलो कादंबरीकार म्हणु तांची सुवात थीर आसता।आमच्या व्हड कादंबरूीकारा मदले एक अशेंच तांकां लेखतले।

बंक्रिमचंद्र व्हड कादंबरीकार तर आसलेच।त्या भायर ते एक नामनेचे टीकाकारुय आसले सृजनशील कलाकार म्हणु तांची नामना जाली आनी आधुनिक भारतीय पुनरुत्थानाक तांचो खूब हातभार लागलो।हाकाच लागून तांच्या समिक्षा साहित्या कडेन आनी तत्सम वावरा कडेन आमचे दुर्लक्ष जाला।

बंक्रिमचंद्राचे वंदेमातरम् म्हळ्यार भारतीय संस्कृतीयेचें एक अनुपम भांडार ह्या गीतान आनी चडकरुन ताचे सुरवेचे घोशणेन। भारताच्या राजकी आनी सांस्कृतीक स्वातंत्र्य संग्रामांत खूब स्फूर्त दिली। भारतीय राष्ट्रवाद्यांचे ते एक घोषवाक्य जाल्ले।

संदर्भबदल

बंक्रिमचंद्र चटर्जी-सुबोधचंद्र सेनगुप्त,साहित्य अकादेमी,१९९१