देवनागरी
     

भारत हो जगांतलो सगळ्यांत व्हड लोकशाय-प्रधान देश.

भारत चो बावटो
भारत चें प्रतीक

भारत जगांतलो दुसरो सगळ्यांत चड लोक आशिल्लो देश.

भारत

भूगोल

बदल

प्रशासना खातीर भारताचें २८ राज्यां आनी ८ केंद्रशासीत प्रदेशांत विभाजन केलां.

सगळीं राज्यां आनी दिल्ली, जम्मू आनी कश्मीर आनी पॉँडिचेरी हे ३ केंद्रशासीत प्रदेशांत निर्वाचीत सरकारां आसात; बाकी केंद्रशासीत प्रदेशांत केंद्र शासन-नीयुक्त प्रशासनावरवीं राज्यकारभार चलयता.

राज्यां

बदल

केंद्रशासित प्रदेश

बदल

व्हड शारां

बदल

समाजवेवस्था

बदल

धर्म

बदल

भारतात ६ मुखेल धर्म असात.

१) हिंदू - भारतांत हिंदुधर्मीयांची लोकसंख्या (अंदाजे) ८५% आसा.

२) इस्लाम - भारतात मुस्लीम धर्माचे लोक (अंदाजे) १२% आसा.

३) सिख - भारतात सिख धर्माची लोक संख्या (अंदाजे) २% आसा.

४) क्रिस्तांव - भारतात क्रिस्तांव धर्माची लोक संख्या १-२% (अंदाजे) आसा.

५) बौद्ध - भारताते बौद्ध धर्माची लोक संख्या १% (अंदाजे) आसा.

६) जैंन - भारतात जैंन धर्माची लोक संख्या ०.५% (अंदाजे) आसा.

संदर्भ

बदल
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=भारत&oldid=210341" चे कडल्यान परतून मेळयलें