मराठी ही इंडो-युरोपीय भाषाकुलान्ची एक भाषा| भारतान्ची प्रमुख भाषांतु एक मराठी |

विशय सुची

भाशा उल्लोचे प्रदेशबदल

महाराष्ट्राची राजभाषा मराठी | महाराष्ट्रान्चे भाय्र गुजरात, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू अणी गोवातु हे भाशा उल्लैतान्ची |

मराठी भाषेचे इितहासबदल

अ) पुर्विल्लो कालखंड : कोरीव लेखांत मेळपी पुर्विल्लें रूप, मुसलमानी सत्तेच्या काळांतलें महानुभावी वाडमय आनी ज्ञानेश्र्वरींत प्रतिबिंबीत जाल्लें उत्तर प्राचीन स्वरूप.

ब) मध्य युग : शिवपूर्व काळांतले लेखी पुरावे. मुसलमानी भाशांचो संकर. शिवकाळांतले फार्सीचें प्राबल्य. शिवाउपरांतच्या. काळांतल्यो बखरी आनी कागदपत्रां. उपेक्षित लोकवाडमयाचे अवशेश.

क) अर्वाचीन युग : युरोपियन लोकांकडे संपर्क आयल्या उपरांत घडिल्ले बदल. युरोपियन आनी चडकरून ब्रिटिश तशेंच पुर्तुगेजांनी घडयल्ल्या वसाहतीकरणाचे भाशीक आनी वाडमयीन परिणाम अजून पुरायतरेन अभ्यासूंक ना.

मराठीचे स्वरूपबदल

पुणेन्ची मराठी शालेन्तु अणी प्रकशणा कातीरी वापर्तान्ची, झालारी मराठीचे सुमार दुस्रे स्वरूप (डायालेक्ट) अस्सन्ची

मराठीचे मुख्य स्वरूप(डायालेक्ट):

  • अहिराणी
  • माणदेशी
  • मालवणी
  • वर्हाडी
  • वड्वली
  • तंजावरी

भयर्ची कडीबदल

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=मराठी&oldid=169643" चे कडल्यान परतून मेळयलें