Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Wales

वेल्स, एरोपांतलो देस आसा। ताची राजधानी कार्डिफ नगर आसा। ते युनायटेड किंगडम भाग आहे।[1][2]

वेल्स चो बावटो
वेल्स चें प्रतीक
वेल्स

संदर्भबदल

  1. http://www.legislation.gov.uk/aep/Hen8/27/26/contents
  2. http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/38/contents
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=वेल्स&oldid=175265" चे कडल्यान परतून मेळयलें