हें पान दक्षिण गोंयच्या गांवांतली आनी शारांतली म्हसयती एकठांय हाडून दवरपा खातीत तयार केला.

"दक्षिण गोंय" ह्या वर्गातलीं पानां

ह्या वर्गांत सकलय दिल्लीं 109 पानां आसात, वट्ट पानां 109

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=वर्ग:दक्षिण_गोंय&oldid=119074" चे कडल्यान परतून मेळयलें